می توان بسیج را بحق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهانی نامید. امام خامنه ای(مدّظله العالی)

دفترمقام معظم رهبری

20 May 2019
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
15 رمضان 1440

ارتباط با فرمانده